logo Dujon

Zarys metod

Kim jesteśmy?

Naszą firmę tworzy zespół analityków trendów rynkowych, copywriterów, grafików i programistów. Dujon bazuje zatem na dwóch mogłoby się zdawać zantagonizowanych żywiołach: konsekwentnym podejściu analitycznym i kreatywnym nieszablonowym myśleniu. Dzięki temu, tworzony dla naszych klientów przekaz wizualny ujarzmiamy do poziomu szeroko rozumianej użyteczności. Nie aspirujemy do miana kreatorów sztuki i jeśli sytuacja tego nie wymaga, stawiamy znak równości między formą a treścią, przykładając wielką wagę do jej merytorycznej warstwy.

Nasze podejście do kwestii promocji

Uważamy, że aby założony plan przyniósł efekty, należy go nawigować, wyciągać na bieżąco wnioski, a ostatecznie zmierzyć jego skuteczność. Rozważamy inwestycję w reklamę nie po to przecież, aby czerpać satysfakcję z upychania tony ulotek w naszym magazynie. Promocja ma przede wszystkim służyć rozwojowi firmy i permanentnemu zwiększaniu jej przychodów.

Metodologia działania Dujon

 • zrozumieć potrzeby naszego klienta
 • ocenić chłonność rynku i siłę konkurencji
 • stworzyć przekaz adekwatny do momentu i budżetu
 • ostrzegać przed nieopłacalnymi działaniami
 • wykorzystać każdą godną i opłacalną niszę do promocji
 • raportować o efektach
 • wspierać, informować i szkolić


Przekaz promocyjny tworzymy

DLA KLIENTA
 • nienagabujący
 • atrakcyjny wizualnie
 • merytoryczny
 • ciekawy
 • intuicyjny w odbiorze
 • łatwo zauważalny
DLA FIRMY
 • adekwatny do budżetu
 • odpowiadający planom przedsiębiorstwa
 • wyprzedzający konkurencję
 • generujący przepływ klientów
 • pomierzalny w efektach
 • kształtujący prestiż i większą rozpoznawalność marki

Stawiamy na współpracę długoterminową

Hołdujemy rozwiązaniom ewolucyjnym, rozważnym i szczegółowo przemyślanym, a przez to i efektywnym. Nie ma metod idealnych. Wszystko zależy od chwili, specyfiki branży klienta, siły jego konkurencji, dedykowanej grupy docelowej, a przede wszystkim od oryginalnego pomysłu na firmę. Tylko w warunkach szerszego zrozumienia unikalnej specyfiki Państwa przedsiębiorstwa możemy wieńczyć nasze działania sukcesem.

Napisz do nas